JNTUH 1-1 Sem Results 2016: JNTU Hyderabad B.Tech 1-1 R16 Results Dec 2016, jntuh 1-1 semester regular results are declared at jntuhresults.in, jntufastupdates.com. JNTUH...